Disclaimer

Routegids Normandië en Bretagne tussen Ansjovis en Anjou (+MtStM)

Routegids Normandië en Bretagne tussen Ansjovis en Anjou (+MtStM)

De makers van de sites,   http://www.normandiebretagne.nl    &    www.normandiebretagne.eu,
zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en onvolledigheden in de gegeven informatie.
De informatie die op deze website wordt verstrekt dient alleen ter informatie van de websitebezoeker.
Wij proberen de juistheid van deze gegevens te garanderen, maar kunnen helaas niet in alle omstandigheden de juistheid,
volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

De makers van   http://www.normandiebretagne.nl    &    www.normandiebretagne.eu,
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen,
noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website,
noch voor enige beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Normandiebretagne.nl    &   Normandiebretagne.eu,
zijn niet verantwoordelijk voor informatie en inhoud op sites waarnaar
http://www.normandiebretagne.nl    &    www.normandiebretagne.eu,    linken.

In geval van oneigenlijk gebruik door
Normandiebretagne.nl    &   Normandiebretagne.eu
van foto’s, teksten en/of fietsroutes, kunt u bezwaar maken via onderstaand formulier.
Het is geenszins onze bedoeling andermans copyright te schenden, dus dan zullen we daarnaar handelen.

Advertentie